News

___
Rossana Zaera 
Humanas, demasiado humanas.
Las heridas del Alfabeto Natural

• Galería Lluc Fluxà. Palma de Mallorca
 del 14 de febrero al 29 de abril de 2014

• Llotja del Cànem. Universitat de Castelló 
 del 13 de marzo al 26 de abril de 2014
http://vimeo.com/88818186
  
___
El cedazo 
Rossana Zaera
http://vimeo.com/83375901

___
Rossana Zaera
Human all to Human.
The wounds of the Natural Alphabet 
http://vimeo.com/76324481

October 17 to 21 November, 2013
Central Connecticut State University Art Galleries
New Britain, CT